Szanowni Państwo,

zapraszamy na dyżury naszych wolontariuszy do Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego, które odbywają się przy ul. św. Anny 11 w Krakowie (po wejściu w bramę pierwsze drzwi po prawej stronie) w każdy czwartek w godzinach od 17:00 do 19:00.

Informujemy, iż dyżury w dniach 17.04.2014 r. (Wielki Czwartek) oraz w dniu 01.05.2014 r. nie odbędą się.

Proszę o zapoznanie się z zasadami udzielania porad prawnych przez naszą Poradnię.

Poradnia skierowana jest do ludzi ubogich, którzy nie korzystają z porad profesjonalnych pełnomocników (adwokatów, radców prawnych) i nie prowadzi spraw przed sądami oraz innymi organami.

Poradnia przyjmuje tylko kserokopie dokumentów (o ile Państwa sprawa wymaga zapoznania się z dokumentami). Oryginałów dokumentów Poradnia nie przyjmuje i nie ma możliwości kopiowania ich na miejscu.

Poradnia nie prowadzi wcześniejszych zapisów. Kontakt z Poradnią jest możliwy tylko w trakcie dyżurów.

z poważaniem

Zespół Poradni

WSPIERAJĄ NAS:
JESTEŚMY:
KONTAKT:

Poradnia Prawa
Mieszkaniowego i Spadkowego
Ars Legis

Kraków

e-mail: poradnia@arslegis.org.plul. Warszawska 37
40-010 Katowice

e-mail: poradnia.silesia@arslegis.org.pl